Tarieven bij uw tandarts

De tarieven van de tandarts worden door de overheid vastgesteld. De Nederlandse Zorg authoriteit heeft de tarieven voor elke behandeling vastgesteld. U betaalt nu bij elke tandarts hetzelfde voor uw behandeling. De techniekkosten kunnen wel per tandarts wisselend zijn.

Weten waar u aan toe bent

Voorafgaand aan elke behandeling kunt u een begroting vragen. Op deze manier weet u vantevoren waar u aan toe bent.

Wat vergoedt uw verzekering?

De verzekeraars bepalen in hun (aanvullende) verzekering welke vergoedingen er zijn voor de tandheelkundige behandelingen. Een aantal verzekeraars vergoedt alle kosten tot een bepaald bedrag. Andere verzekeraars hanteren een maximale vergoeding per behandeling. Dat kan betekenen dat wanneer een behandeling hoger uitkomt dan de maximale vergoeding, u als patiënt het verschil moet bijbetalen. Kijk dus goed naar de vergoeding voor tandheelkundige zorg in uw verzekeringsvoorwaarden. Informatie over aanvullende verzekeringen vindt u op www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker

Vragen?

Mocht u verder nog vragen hebben over de consequenties van de vrije tarieven in de mondzorg dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen met onze praktijk. Of vraag naar de informatiefolder wanneer u onze praktijk bezoekt.

www.allesoverhetgebit.nl